1. Anasayfa
  2. Vizyon - Misyon

VİZYON - MİSYON

Octoen’in tek bir misyonu ve vizyonu vardır,

Dünyamızı Korumak.

Tüm enerjimizi Ülkemizde ve Dünyadaki İsrafın engellenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayarak hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de çevreyi koruyoruz.
Günümüzde birçok geri dönüştürülebilir kaynak, israf edilmekte enerji ve kaynak israfına yol açmaktadır.
Yalnızca çevre için değil, ülke ekonomisini de olumsuz yönde etkileyen en önemli unsurlardan biri olan atıklar, sıfır atık projesi ile yeniden kullanılabilir kaynaklara dönüştürülmektedir.